Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku

Gejza a Šalamún boli súperi. Šalamún mal kláštor v Pannonhalme. Dnešný Hronský Beňadik bol miestom, kde založil kláštor Gejza, vtedy bolo od dávna miesto známe ako Slovenská Brána. Predpokladá sa, že existoval už v roku 1075. Hronský Beňadik sa spomína vtedy ako monasterium, ecclesia Sancti Benedicti. Stal sa významným strediskom kultúrneho života a vzdelanosti. Vznikali diela výtvarného umenia, hudobnej kultúry …

Slobodné kráľovské mesto Kremnica

V roku 1880 postihlo mesto zemetrasenie zrútením starých šácht a štôlní. Do začiatku 20. storočia mali v meste prevahu Nemci. Kremnické zlaté dukáty – florény, patrili k najhodnotnejším minciam v Európe. Vyrazili ich 21.5 miliónov. Mestský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Karner – rotunda svätého Ondreja z 13. storočia. Kostol svätej Kataríny je doložený zo 14. storočia. Gotická socha Madony je zo začiatku 16 storočia. Špitálsky kostol svätej Alžbety je z konca 14. storočia. Baroková kláštor františkánov s kostolom je zo 17. storočia. Neskôr bol rozšírený o loretánsku kaplnku. V 15. storočí vznikla v Kremnici cirkevná …

Úhorná

Obec vznikla na základe valaského práva, v južnej časti Volovských vrchov vo výške 713 metrov nad morom. Historické názvy obce: Ohary, Ohor, Uhorna, Dénes. Obyvatelia sa živili chovom oviec, pálením dreveného uhlia, povozníctvom, prácou v lese a v baniach a tkáčstvom. Prvá písomná zmienka je z roku 1383. Dnes tu žije na ploche 8.83 km2 140 obyvateľov. V obci sa zachovalo množstvo starých zrubových domov s konca 19. storočia a zo začiatku 20. storočia. V 19. storočí ťažké životné podmienky a kríza baní v Smolníku podnietili vysťahovanie sa časti miestnych občanov do iných priemyselných obcí Spiša. V roku 1828 mala …

Šaštín-Stráže

Šaštín-Stráže sú známym mariánskym pútnickým miestom. Prvá zmienka o Šaštíne je z roku 1218 po pomenovaním Saswar, Sasvár. Avšak už od druhej polovice 10. storočia bolo územie Šaštína osídlené. Názov Šaštín je odvodený od maďarského sás – šašina, trstina, pretože sa tu rozprestieralo množstvo močiarov. V roku 1218 Imrich II. daroval lebényenský kláštor Sassin. Šaštínsky hrad bol najdôležitejším strážnym hradom …

Veľký Šariš

Veľký Šariš leží na juhovýchode Spišsko-Šarišského medzihoria, v Šarišskom podolí, na ploche 35.34 km2. Žije tu viac ako 6 000 obyvateľov. Prvá písomná zmienka je z roku 1217. Historickou pamiatkou mesta Veľký Šariš je aj parný rušeň, ktorý Šarišania familiárne nazývajú „Mlinská džurka“. Významnou pamiatkou je Šarišský hrad – jeden z najväčších hradov u nás, avšak dnes je je to ruina …

Dechtice

Dechtice ležia na úpätí Malých Karpát, v nadmorskej výške 186 metrov nad morom. Na ploche 19.46 km2 žije 1853 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1258. Patrili panstvu Dobrá voda. Obyvatelia sa venovali roľníctvu, vinohradníctvu, drevorubačstvu a hrnčiarstvu. Od 16. storočia bol v obci habánsky dvor. Do 1. svetovej vojny sa tu vyrábali džbánky. Územím katastra preteká rieka Blava. V katastri obce sa nachádza …

Múzeum slovenskej dediny v Martine

Skanzen v Martine je národopisnou expozíciou. Nachádza sa v Jahodníckych hájoch, na východ od mesta Martin. Podáva obraz ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života našich predkov z obdobia druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia z oblastí severozápadného Slovenska – Oravy, Liptova a Kysúc. A neskôr aj Turca. Prvý zámer výstavby vznikol v roku 1930. Základný kameň expozície bol položený v roku …