Starý Tekov – obec pri Leviciach

Vykopávky svedčia o pravekom osídlení, našli sa tu popolnice, a na neďalekých malokozmálovských vŕškoch pozostatky avarských … Zaujímavou skutočnosťou je, že na mieste cintorína, ktorý sa nachádza v centre obce, bol Tekovský hrad, o ktorom je zmienka …

Krupina – jedno z najstarších slovenských miest

Krupina je na polceste medzi Banskou Bystricou a Šahami a medzi Zlatými Moravcami a Lučencom. Je to historické mesto ležiace na pomedzí Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. Na okraji historického regiónu siedmich stredoslovenských banských miest. V listinách sa spomína už od 12. storočia. V roku 1244 získalo mestské výsady a stalo sa slobodným kráľovským mestom. V Krupine, nemecky Karpfen, maďarsky Korpona žilo v roku 2005 7 812 obyvateľov. Leží v nadmorskej výške 262 metrov nad morom. Okolie Krupiny bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej. V stredoveku sem prišli Slováci. Krupina patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Plnohodnotné stredoveké mesto z Krupiny vytvorili nemeckí kolonisti, ktorí prišli do tejto oblasti koncom 12. a začiatkom 13. storočia. V roku 1241 mesto ….

Vartovka – strážna veža nad Krupinou

Vartovka sa nachádza nad mestom Krupina. Na rozhraní Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny vo výške 393 m n.m, na kopci Tanistravár / Staživar. Táto strážna veža bola postavená v rokoch 1564 – 1571. Kedysi okrem strážnej veže stála na kopci aj pevnosť, nazývaná Dievčenský hrad, resp. Panenský hrad. Slúžila najmä proti …