Astronotus ocellatus

Oceláty sú pomerne veľké a silné ryby, ktoré majú množstvo foriem. Prijímajú aj väčšiu potravu, extrémom sú malé … Ich domovinou je Amazónia, systém riek Rio Paraguay. Dorastajú 30 cm. Vyžadujú teplotu 22 – 24°C. Sú schopné dožiť sa 15 rokov. Fishbase uvádza maximálnu dĺžku 45.7 cm, ph 6 – 8, dH 5 – 19. Zranenia sa im rýchlo zahoja …

Paracheirodon axelrodi – neónka červená

Zaužívaný je aj názov pravé neónky, alebo aj červené neónky. Synonymá: Cheirodon axelrodi, Hyphessobrycon cardinalis. Dožívajú sa nízkeho veku – 2 – 3 rokov. V prírode žijú v tzv. čiernej vode pochádzajúcej z lesných oblastí, plnej humínových kyselín, výluhov z dreva a pôdy povodia Rio Negro v Brazílii. Vyžadujú pre odchov veľmi nízky obsah hydrogenuhličitanov, vápnika a horčíka – vodu veľmi mäkkú, ale pomerne bohatú na ióny. S tetrou neónovou – Paracheirodon innesi sa práve neónky často …

Colisa labiosa

Druh pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie, dosahujúci trochu menšie rozmery ako príbuzná gurama – Trichopterus. Ide o druh, ktorý má labyrint – čo je dýchacie ústrojenstvo, ktoré dovoľuje týmto zvieratám nadychovať atmosférický kyslík. Zrejme sa im vyvíja po 50 dni od …