I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Rybí dům v Chotěbuzi

Na akva­ris­tic­kom puto­vaní som sa rad dostal aj do Rybího důmu v Cho­těbuzi. Vnútri sú okrem veľ­kých nádrží aj men­šie akvá­ria, obchod, reštau­rá­cia a vonku vodná nádrž, kde sa dá za popla­tok chy­tať ryby. Videl som, že sem chodí naozaj dosť ľudí, napriek tomu, že neďa­leko je len malá obec.

Odkazy

Foto­gra­fie

<a href=http://www.sozo.sk/wp/press/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=NTcsMSwwLGh0dHA6Ly93d3cuZmF1bmF0cmh5LmN6Lw=” target=“_blank” title=“Faunatrhy.cz - stránky věno­vané cho­va­tel­ské a pěs­ti­tel­ské burze pořá­dané na výsta­višti Černá Louka v Ostravě.”>Faunatrhy.cz - stránky věnované chovatelské a pěstitelské burze pořádané na výstavišti Černá Louka v Ostravě.

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech