I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Rybí dům v Chotěbuzi

Na akva­ris­tic­kom puto­vaní som sa rad dostal aj do Rybího důmu v Cho­těbuzi. Vnútri sú okrem veľ­kých nádrží aj men­šie akvá­ria, obchod, reštau­rá­cia a vonku vodná nádrž, kde sa dá za popla­tok chy­tať ryby. Videl som, že sem chodí naozaj dosť ľudí, napriek tomu, že neďa­leko je len malá obec.

Odkazy

Foto­gra­fie

<a href=http://www.sozo.sk/wp/press/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=NTksMSwwLGh0dHA6Ly93d3cuYXF1YXRlcmFvbG9tb3VjLmN6Lw=” target=“_blank” title=“AQUATERAOLOMOUC.cz - stránky věno­vané olo­moucké akva­ris­tické a tera­ris­tické burze.”>AQUATERAOLOMOUC.cz - stránky věnované olomoucké akvaristické a teraristické burze.

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech