I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Produktívna Limia melanogaster

Divoký druh pochá­dza­júci z Jamajky. Je to veľmi živý, neus­tále sa pohy­bu­júci zjav v akvá­riu. Repro­duk­cie maxi­málne schopný druh. Pri­jíma snáď akú­koľ­vek potravu.

Odkazy:

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech