Malý atlas rýb X

Malý atlas rýb …

ME Guppy triá dlhoplutvé

Guppy dlhoplutvé – large strains …

ME Guppy triá mečíkaté

Guppy mečíkaté – sword strains …

ME Guppy triá krátkoplutvé

Guppy krátkoplutvé – short strains …

ME Guppy páry dlhoplutvé

Guppy páry dlhoplutvé – large strains …

ME Guppy páry mečíkaté

Guppy páry mečíkaté – sword strains …

ME Guppy páry krátkoplutvé

Guppy páry krátkoplutvé – short strains …

Klub divokých živorodiek

Vítam všetkým fajnšmekrov, obdivujúcich akvaristov, ale aj ostatných záujemcov o informácie. Divoké formy rýb sú oblasťou v chovateľstve, ktorá značne presahuje aj do oblasti mimo akvaristiky. Veľa krát ide o druhy, ktoré sú v prírode ohrozené, prípadne sa už ani v prírode nevyskytujú – napr. Characodon audax. Ja by som chcel svojou troškou prispieť ku prežitiu týchto krásnych rýb a dúfam, že mi v tom aj pomôžete. Chcem nájsť efektívny spôsob, ako by boli chovatelia spojení a mohol tak prebiehať tok informácií, ktorý je taký potrebný v tejto oblasti. Uvedomme si, že divoké druhy zrejme nikdy nebudú širokým sortimentom, ktorý chovateľské aktivity prinášajú. Divoké druhy …

Chovňa Jozefa Vrábela v Třánoviciach

V roku 2011 som bol účastníkom akvaristického zájazdu, v rámci ktorého sme navštívili okrem iného aj chovňu Jozefa Vrábla, resp. …

Burzy v Bratislave

Bratislavské burzy

Xenotilapia spiloptera

Druh z jazera Tanganika, patriaci medzi cichlidy. Registrujem tieto formy: Ikola, Kachese …

Macropodus erythropterus

Macropodus erythropterus Freyhof & Herder, 2002 dosahuje 12 cm, vyžaduje pH 6 – 7.5, teplotu 21 – 28°C, dožíva sa cca 5 rokov, pochádza z Thajska a Vietnamu. Podľa FishBase dosahuje maximálne 6.5 cm a pochádza z Vietnamu …

Aulonocara stuartgranti

Dosahuje 11 cm. Optimálne je preň pH 7.5 – 8.2, teplota 22 – 26°C, tvrdosť 12 – 20 dH …

Nežiaduce a zriedkavejšie živočíchy v akváriu

Nálevník je mikroorganizmus kmeňa Ciliophora. Nálevníky zavlečieme najčastejšie do akvária živou potravou. Medzi akvaristami je aj rozšírený termín dobré nálevníky a zlé nálevníky. Dobré nálevníky sú tie, ktoré sa chovajú ako krmivo pre ryby. Medzi tieto akvaristicky najznámejšie prvoky patrí trepka – Paramecium. Zlé nálevníky sú druhy, ktoré sú potenciálnym zdrojom nákazy, druhy schopné ubližovať poteru rýb a zbytočne zvyšovať dekompozíciu hmoty. Najčastejšia masívna invázia nálevníka spôsobuje mliečny zákal, ktorý sa vytvára najmä v nových a čerstvo založených nádržiach. Niekedy ak filter čistíme nevhodne pod tečúcou vodou z vodovodu. Nálevník sa často exponenciálne rozmnoží do takej miery, že neuvidíme na druhú stenu nádrže. Mliečny zákal nie je nič strašné, časom „zmizne“ aj sám. Pomôže správna filtrácia a vzduchovanie. V prípade nutnosti a ak je to vhodné, môžeme pridať do vody soľ. Tá má schopnosť nálevníka …

Morské organizmy

Živočíchy chované v morských akváriách …