Carassius auratus – svedkovia akvaristickej minulosti

Slovenský ekvivalent – karas, závojnatka. Druh pochádzajúci z juhovýchodnej Ázie. Existuje množstvo foriem, závojnatých, zlatých, červených, atď. Rozmnožovanie karasov je pomerne divoká záležitosť. Množstvo ikier je veľmi veľké, môže dosahovať aj 5000 kusov. Karasy sa šľachtili už v stredovekej Čine, možno aj v staroveku. Akvaristické pomenovanie pre ne je aj závojnatka. Karas je ryba, ktorá je väčšieho vzrastu, závojnatky sú menšie formy, ale i závojnatku môžeme zaradiť medzi veľké ryby. Závojnatky značne bagrujú dno, rastliny často vytrhávajú. Preto by som odporúčal chovať ich buď v nádrži bez rastlín, alebo pevne upevnenými o veľké kamene, inú dekoráciu, prípadne sa orientoval na Echinodory, Anubiasy, Cryptocoryny. Neodporúčam …

Cyprinus carpio

Kapríky sa chovali už v historických dobách, najmä v Číne.Flajšhans a Hulata uvádzajú, že Cyprinus carpio je najstaršia domestifikovaná ryba pre jedlo. Začalo sa to v 5. storočí pred n.l.. Kapre boli množené pre farebné mutácie pred viac ako tisíc rokmi selektívnym krížením Carassius gibelio …