I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Aulonocara maleri

Aulo­no­kár je popí­sa­ných veľmi veľa dru­hov. Sú vhod­ným dopl­n­kom pre rody , , pre­tože sa zdr­žuje viac mimo úkry­tov. V akvá­riu je potom . Moja maleri mala asi 10 cm a veľmi rada pre­mie­ľala potravu z dna. Vždy sa ako prvá vrhla na otvo­rený pries­tor dna zhá­ňať potravu. Zhod­no­til by som ju ako mierne nároč­nejší druh.

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech