I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Aulonocara maleri

Aulo­no­kár je popí­sa­ných veľmi veľa dru­hov. Sú vhod­ným dopl­n­kom pre rody , , pre­tože sa zdr­žuje viac mimo úkry­tov. V akvá­riu je potom . Moja mala asi 10 cm a veľmi rada pre­mie­ľala potravu z dna. Vždy sa ako prvá vrhla na otvo­rený pries­tor dna zhá­ňať potravu. Zhod­no­til by som ju ako mierne nároč­nejší druh.

<a href=http://www.sozo.sk/wp/press/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=NTcsMSwwLGh0dHA6Ly93d3cuZmF1bmF0cmh5LmN6Lw=” target=“_blank” title=“Faunatrhy.cz - stránky věno­vané cho­va­tel­ské a pěs­ti­tel­ské burze pořá­dané na výsta­višti Černá Louka v Ostravě.”>Faunatrhy.cz - stránky věnované chovatelské a pěstitelské burze pořádané na výstavišti Černá Louka v Ostravě.

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech